Het management van Aleris, wereldleider in de productie en verkoop van aluminiumwalsproducten, stelde Freestone de vraag om hen bij te staan bij de opmaak van een masterplan en hen te begeleiden bij de stapsgewijze implementatie ervan. De afgelopen jaren werd er voornamelijk gefocust op de omzet en winstgevendheid van het bedrijf. Nu wenst Aleris de opgelopen achterstand qua infrastructuur in te halen.

Aleris 1
Presentation1
• Nieuwe gebouwen • Coffee corners • Groen-gele corridors • Park- en groenzones • Halfverharde zones • Boomgaardparkings • Transportwegen • Werk- en opslagzones

PROJECT FILE

  • Customer: Aleris
  • Period: May 2018 - August 2019
  • Project: Strategic masterplan site, definition concept and social structure

In een eerste aanzet tot een masterplan werden de pijnpunten van de huidige infrastructuur en inrichting opgelijst. Vervolgens werden de krijtlijnen van het masterplan uitgetekend.

Zo moest het aantal kantoorgebouwen beperkt worden, rekening houdend met gangbare benchmarks m.b.t. ruimtegebruik en standaarden. De moderne inrichting van alle persoonsgebonden infrastructuur zou niet alleen ingezet worden als change enabler voor het personeel, maar ook als marketinginstrument voor klanten en bezoekers. De unieke capaciteiten van het bedrijf qua productieproces en producten zouden tot uiting moeten komen in de infrastructuur.

Unique Freestone methodology

  • In a first phase, the strategic vision of the management is set out in a vision note indicating the preconditions (timing, financial, spatial, ...) for the further elaboration of the study.
  • Next, the needs of the organization are analyzed and through a gap analysis confronted with the current buildings and layout.
  • Based on future needs, a generic real estate, office and design concept is being worked out in which the new standardized working environment principles are reflected in a so-called workplace catalog.
  • Once the principles have been established and the needs have been translated spatially, various housing scenarios are mapped out. Different variants are elaborated and compared to obtain the best substantiated choices. The result is a complete real estate and work environment masterplan with a concrete project plan with timing, budgets and detailed planning for implementation. Freestone provided an analysis report and executive summary for this.
Volgende punten
Planaleris

Backbone en conceptueel plan in context

De ‘backbone’ van het masterplan is de belangrijkste route die de site doorkruist van de kade tot aan de straat. Het is de verbinding tussen het centrale kloppende hart (fabriekstoegangen, refter, sanitair en operations) en het nieuwe NAG-gebouw. Deze route geeft oriëntatie. Vanaf deze backbone, is iedere locatie op de site toegankelijk.

Uniek