Projectgegevens

  • Klant: Brussels Airport Company (BAC)
  • Locatie: Zaventem
  • Opdracht: Compliancy audit Technical Maintenance (Doorlichting Maximo)
  • Periode: 06/2019 - 08/2019
Logo BAC

Opdrachtomschrijving

Binnen BAC is data over assets en onderhoud een waardevol bezit. Over de volledige site van BAC, zijn 22 000 assets geïnventariseerd. Al deze assets vragen onderhoud. De interne procedure ISO PR13 legt richtlijnen vast aan het beheren van deze assets.

Om dit beheer te ondersteunen, hanteert de partij verantwoordelijk voor het technisch onderhoud en beheer (Cofely/Engie), de softwaretool Maximo. Deze tool is eigendom van Cofely, echter is de data eigendom van BAC. De vraag van BAC was om hun data zo waardevol mogelijk te gebruiken in Maximo. Dit houdt in dat Maximo als tool en de wijze waarop de tool is ingezet, diende ondervraagd te worden. Er werd gekeken of Maximo functioneel aansluit bij de behoeften van Brussels Airport Company en anderzijds hoe de onderhoudsfirma omgaat met het asset beheer en onderhoudsbeheer in Maximo. Freestone bracht ook andere databronnen in kaart, die gelinkt zijn met Maximo. Zoals GIS, Kizeo, Movilizer (mobile Maximo), Safety register, ….

Deze opdracht is uitgevoerd als audit. De audit verliep in 4 stappen:

Stappenplan BAC

Maximo en de mobiele applicatie Movilizer zijn op 4 domeinen geanalyseerd:

Maximo Movilizer BAC
Assetbeheer BAC

De oplevering was een auditverslag met een strategisch aanbevelingsplan. Ook werd de Long Term Asset Planning strategie, proces en data in kaart gebracht.

Het strategisch aanbevelingsplan focust zich op 3 niveaus:

  • Data kwaliteit
  • Organisatie
  • Medewerkers

Met als uniek doel een sterk en kwaliteitsvol assetbeheer voor BAC.

Door deze opdracht was BAC met objectieve informatie gevoed en konden zij een optimalisatietraject opstarten met duidelijke vooraf bepaalde doelen. Zo wist Engie concreet welke de verbeterpunten waren, hoe Maximo sterker kan ingezet worden, en welke communicatie van BAC nodig was om dit te coördineren.

Meer weten over het beheren van assets?