Projectgegevens

  • Klant: Christelijke Mutualiteit
  • Locatie: Schaarbeek
  • Opdracht: Uitrol eengemaakte FM organisatie
  • Periode: 04/2019 - 09/2020
  • Aantal te huisvesten medewerkers: +/- 5.000
Logo CM

Concreet werden volgende zaken uitgevoerd:

  • Analyse van de organisatie & processen ‘Soft Facility’
  • Mapping, analyse huidige kosten en benchmarking obv EN15221 + identificatie optimalisatiemogelijkheden
  • Ontwikkelen van een visie toekomstige FM organisatiemodel
  • Ontwikkelen gedetailleerde ‘roadmap’ voor transitie van ‘as is’ situatie naar toekomstig organisatiemodel
CM

In samenwerking met het management werd de visie en een high level roadmap naar die visie uitgewerkt. Vervolgens werden er werkgroepen opgericht waar ook de specialisten op het terrein in betrokken werden. Deze werkgroepen waren verantwoordelijk voor het operationeel uitwerken van de stappen zoals vastgelegd in de roadmap. Dit met als doel een succesvolle inkanteling naar de NOVA structuur terwijl in paralel ook een kwalitatieve en meer efficiënte dienstverlening nagestreefd werd.

In tweede instantie werd de inkanteling van het zogenaamde Hard Facility voor Vlaanderen onder de loep genomen. Dit traject bestond uit een grondige analyse van de werking van Hard Facility binnen de negen Vlaamse entiteiten die zich richt op volgende pijlers: financieel, organisatie, contracten en gebouwen.

Op basis van de resultaten van de analyse en benchmark, werd door Freestone een uitgebreid analyserapport opgesteld, met concrete adviezen en optimalisatiemogelijkheden voor de toekomstige FM organisatie. Deze aanbevelingen werden in samenwerking met CM verder opgenomen in werkgroepen.

Wil je graag met ons in gesprek gaan, om te kijken hoe wij jouw Facility Management organisatie kunnen ondersteunen?