Algemene projectgegevens

  • Klant: Provincie Limburg
  • Periode: 07/2020 - 12/2020
  • Opdracht: Consultancy m.b.t. bouwkundige, technische conditiebepaling en energieaudit
  • Oppervlakte: 211.090 m²
Provincie Limburg-logo

De conditiebepaling gebeurt op basis van de NEN 2767 en er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen een conditiebepaling van de bouwkundige delen (daken, ramen, …) en een conditiebepaling van de installatiedelen van een gebouw of een gebouwsite. Onder installatiedelen wordt verstaan de klimaattechnische, elektrotechnische en transporttechnische (lift- en hijsinstallaties, …) installaties.

Er dient ook een energieaudit te gebeuren op basis van de BOEI-methodiek (of gelijkwaardig).

Een inventaris door de dienstverlener dient te worden opgesteld op basis van de rondgang in het kader van de conditiebepaling, op basis van de ter beschikking gestelde of ter plaatse aanwezige (As-Built)info, op basis van het BIM-model, op basis van normaal afleidbare eigen berekeningen of inschattingen …

Provincie Limburg