Naast SaaS (Sofware as a Service) en MaaS (Mobility as a Service: in de auto-industrie ontwikkelen veel fabrikanten MaaS via verschillende toepassingen voor het delen van auto's) is er nu BaaS dat zorgt voor een disruptie in de bouwsector. In de bouwsector heerst namelijk de groeiende opvatting dat wanneer we precies weten hoe een gebouw zich zal gedragen van bouw tot sloop we dan eigenlijk het gebruik ervan per uur in rekening zouden kunnen brengen. Revolutionair!

Wat de toekomst ook zal brengen, BaaS zal snel realiteit worden. Elke innovatie verbetert de gebruikerservaring van het gebouw, verhoogt de efficiëntie van bouwsystemen, verhoogt de winstgevendheid van de gebouwen en verstoort daarbij ongetwijfeld de traditionele bouwsector.

Lo-dge

PROJECTFICHE

  • Klant: Lodge.co
Freestone analysed the market for co-working spaces for us and drew up a detailed business plan. They supported us in both the substance and the creativity of the project, which has contributed to the success of LODGE.co Katrien Depoorter - Project Leader for LODGE.co

Vandaag de dag evolueert de markt van co-working spaces sterk. De vraag naar flexibele ruimtes stijgt. Niet enkel grote spelers maar ook lokale initiatieven spelen in op deze toenemende flexibilisering van de vastgoedmarkt in tijd en ruimte. Daarnaast is de gebruiker steeds meer op zoek naar comfort en beleving, in gebruik van ruimte, aanverwante services en betalingsmodaliteiten.

Engie zag zichzelf geconfronteerd met een surplus aan vierkante meters die ze commercieel in de markt wenst te zetten onder de vorm van een flexibele oplossing voor kantooroppervlakte. Bovendien wenst ze haar expertise in het commercialiseren van surplus kantoorruimte aan te bieden als dienst.

Engie

Zo werd LODGE.co - Flexible Working Place at your service geboren

Freestone bood Engie ondersteuning bij de uitwerking van het business plan voor LODGE.co. Dit bestond uit de analyse van het marktaanbod van 'flexible spaces' en het uitwerken van een business model met aandacht voor marketing, kostenstructuur, infrastructuur en facturatiemodel.

Ook voor de verdere uitrol van het LODGE.co-concept deed Engie een beroep op de expertise van Freestone. Zo waren er concrete vragen mbt proces mapping waarbij de business processen in kaart gebracht werden en gedocumenteerd werden. Vervolgens werd ook de alignering van deze business processen met de bestaande applicatie cowork.io in de deskundige handen van Freestone gelegd.

Meer weten over onze diensten?