Lokale Politie Antwerpen

Freestone werd gekozen omwille van de uitgebreide ervaring in het begeleiden van FM-projecten op strategisch, tactisch en operationeel vlak. Onze experts hebben in het verleden al herhaaldelijk bewezen complexe en strategische projecten met een zware organisatorische impact succesvol te kunnen aansturen en af te leveren.

Om van een dergelijke opdracht een succes te maken beschikt Freestone over volgende troeven:

Uitgebreide ervaring in het ontwerpen en opzetten van facilitaire organisaties, zowel in de publieke als in de privésector.

Grondige kennis van de facilitaire sector en een uitgebreide klantenportefeuille. Hierdoor kan Freestone met kennis van zaken spreken, objectieve benchmarks aanbrengen en als neutrale partij optreden in onderhandelingen met verschillende betrokken partijen.

Flexibel organisatiemodel, wat toelaat om op korte termijn resources vrij te maken in functie van de vraag en indien nodig aan te passen in functie van de voortgang of wijzigingen in scope.