Procesoptimalisatie vereist intelligentie

Heel wat ondersteunende diensten werden door drie aparte ploegen verzekerd. Deze activiteiten moesten na de integratie aan één enkel team worden toevertrouwd. Deze oefening laat toe om tegelijkertijd de processen onder de loep te nemen en aan te passen, alsook na te gaan welke taken beter intern worden georganiseerd en welke kunnen geoutsourced worden.

Verder werd onderzocht hoe de ruimte optimaal kon worden benut door toepassing van flexibele werkplekken. "Hoe kan men maximaal comfort creëren?"

Riziv Brussel Galileigebouw 5

Dit leidde tot het inzicht dat het gebouw enige intelligentie nodig zou hebben om de gestelde doesltellingen te halen. Het kantorencomplex van morgen maakt immers gebruik van 'integrated workplace management solutions' (IWMS).

Idealiter wordt een dergelijke aanpak gevoed door data die zowel van de gebruikers als het gebouw afkomstig zijn.

Idealiter wordt er in het voortraject van een project beslist om een Smart Building te beogen. Bij dit project werd die beslissing echter pas genomen toen de opfrissingswerken al volop aan de gang waren. Ook al is dit niet het ideale scenario, toch is er vaak nog "laaghangend fruit" te oogsten, om met minimale extra investeringen toch nog grote winsten op te leveren. Het is dan zaak om de mogelijkheden en optimalisatiepunten perfect in kaart te brengen. Daarom werkt Freestone al vele jaren samen met Ingenium, een ingenieursbureau dat zich onder meer toelegt op bouw- en installatietechnische audits.

Tastbare voordelen van comfortoptimalisatie

De winst van comfortoptimalisatie is moeilijker uit te drukken in euro's. Maar de voordelen zijn talrijk: grotere productiviteit, minder uitval door ziekte, meer creativiteit, grotere motivatie, ...

De analyse in het kader van het "smart" maken van het Galilee-gebouw, leverde Freestone en Ingenium de aandacht van de directie op. Om budgettaire redenen zullen de investeringen geleidelijk aan gebeuren.

Het is dus niet nodig alle gewenste wijzigingen ineens uit te voeren. Wel is het belangrijk dat keuzes die vandaag gemaakt worden, deel uitmaken van een bredere, toekomstgerichte strategie.