1001 1200X1200

Wist je dat Freestone mee haar schouders zet onder het initiatief van het WTCB om verschillende sectoren te ondersteunen in de toepassing van smart buildings?

Smart buildings, een hip begrip zonder twijfel, kent een veel te vrije interpretatie. In de cluster “smart buildings in use” wordt er gefocust op de gebruiksfase van een gebouw en alle noodzakelijke technologieën. Dankzij de cluster kan er bvb. een typebestek, specificatie of richtlijn opgemaakt worden over het uitwisselen van data van alle software tools en sensoren, over de minimale vereisten van een “slimme” lift, hoe technische installaties zelflerend kunnen worden enz… Zowel de producent, aannemer, gebouwbeheerder en gebouwgebruiker zijn hiermee geholpen. Freestone deelt graag haar expertise!