Tijdens deze namiddagsessie van twee uur (13u30 tot 16u00) komen verschillende experts aan het woord. Ze zullen enerzijds de relevante vragen stellen en beantwoorden waarmee bouwprofessionelen in toenemende mate in aanraking komen. Anderzijds is er ruimte voor een aantal relevante gevalstudies. Dit webinar wordt georganiseerd door de cluster Smart Buildings in Use van het WTCB, waar Freestone ook lid van is.

Jolien De Veirman

Naast Facility Advisor bij Freestone, is Jolien De Veirman ook voorzitster van de werkgroep IoT van IFMA.

In haar presentatie zal zij dieper ingaan op hoe je de facilitaire diensten en bijhorende technologie identificeert, selecteert en implementeert vanuit een haalbare en kostenbesparende invalshoek.

Lees hier meer over de cluster Smart Buildings in Use

Programma

  • Inleiding door clustercoördinator Luc François (WTCB) + overzicht resultaten van enquête bij Vlaamse steden en gemeenten (15’)
  • Lezing: “Hoe kan slimme technologie overheidsgebouwen duurzamer maken?” (Wim Boone, Ingenium) (25’)
  • Case: Stadskantoor Tilburg” door Benny Vanvolsem (Honeywell Partner Channel, automatisering van gebouwen) (15’)
  • Korte pauze (10’)
  • Lezing: “Facility Management verbeteren én kosten besparen via Smart Buildings” (Jolien De Veirman, Freestone) (25’)
  • Case: “De Black Pearl, het nieuwe Brusselse hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel” door Michel Grosemans (GIA, automatisering van gebouwen) (15’)
  • Lezing: “Smart buildings als hoeksteen voor efficiënt onderhoudsbeheer” (Bart Cox, Van Roey Services) (25’)
  • Case: “Bibliotheek, sporthal en andere publieke gebouwen in Sint-Niklaas” door Karl Willemsen (Resus, installatie van corrosiedetectie) (15’)
  • Q&A
Smat Buildings in Use