Onder de naam ‘Kantoor 2023’ werd daarom door de Vlaamse Gemeenschap de opdracht geplaatst om deze ideale locatie te vinden. Het gaat hierbij om het ontwerpen, bouwen en vervolgens via huur terbeschikkingstellen van een kantoorgebouw voor de Vlaamse overheid in Brussel. 2023 is overigens het jaar waarin het huurcontract van het Arenberggebouw afloopt en de verhuis naar het nieuwe gebouw ingezet moet worden.

Freestone Ondersteunt Project Kantoor 2023 Van De Vlaamse Gemeenschap Nl

Strategisch kiest de Vlaamse Gemeenschap voor de centralisatie van verschillende diensten. De schaalvoordelen die hierbij gecreëerd worden, liggen voor de hand. Niet alleen kunnen zo kunnen kosten en belastingen gedrukt worden, het bevordert tevens de samenwerking tussen medewerkers van verschillende agentschappen en entiteiten.

Omwille van flexibiliteit en rationalisatie van de kosten opteert de Vlaamse Gemeenschap voor de huur van een groot kantoorgebouw, eerder dan de verwerving in eigendom.

Kantoor 2023 belooft een intensief traject te worden. Freestone kreeg de opdracht om Het Facilitair Bedrijf te ondersteunen bij de analyse van de documenten aangeleverd door de deelnemers aan de opdracht ‘Kantoor 2023’. Dankzij de expertise van Freestone kunnen de kandidaten professioneel beoordeeld worden op vlak van bv. de minimale eis ‘oppervlaktebehoefte’ en het gunningscriterium ‘functionaliteit’.

Lees meer