Collage-conditiemetingen

Conditiemeting volgens NEN2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen en gebouwen. Met conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of bouwdeel meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waardes.

De opleiding Conditiemeting en Meerjarenplanning (NEN2767), georganiseerd door de Freestone Academy in maart 2019, was een schot in de roos. Maar liefst 15 deelnemers stelden ook hun eigen conditie op de proef tijdens een uitgebreide praktijkdag in de gebouwen van Fluvius.

"De opleiding Conditiemeten en Meerjarenplanning was niet enkel leerrijk maar vooral direct bruikbaar. De docent was erg toegankelijk en bracht een leuke sfeer. De catering was bovendien buitengewoon lekker." STAD TURNHOUT