Denk bijvoorbeeld aan performante software (FMIS, BIM), integratie van sensoren, Internet of Things (IoT), nieuwe businessmodellen (DBFM, product-dienst-systemen), …

Jolien-dv

De cluster Smart Building in Use brengt, onder de vleugels van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, vooruitstrevende bedrijven samen om in een vertrouwelijke sfeer kennis en ervaringen te delen. Samen gaan ze op zoek naar innovatieve oplossingen om tot de koplopers van de digitale transformatie te blijven behoren. Freestone is zo’n vooruitstrevend bedrijf.

We willen graag een voortrekkersrol spelen in de verdere digitalisering van het beheer en onderhoud van gebouwen en zijn dus actief lid van de cluster.

Jolien De Veirman, Freestone Facility Advisory expert FM-tools, geeft enthousiast meer tekst en uitleg tijdens het kick-off event op 21/3/2019:

Bekijk HIER het filmpje!