Een verandering binnen een organisatie wordt vaak vanuit organisatieperspectief bedacht. In werkelijkheid bestaat de organisatie uit individuen die uiteindelijk werken in die (veranderde) omgeving.

Met change management zorg je ervoor dat de mensen in de organisatie zo snel en soepel mogelijk de transitie doorlopen, waardoor zowel de mensen als de organisatie gebruik kunnen maken van de voordelen die de verandering teweeg moet brengen.

Hoe groter de verandering (omdat het bijvoorbeeld de gehele manier van werken raakt, de cultuur, processen, samenwerking, teams etc), des te belangrijker is het dat change goed wordt gemanaged.

Change management is het proces, de tools en de technieken waarmee de menselijke kant van een verandering gemanaged wordt voor het behalen van gewenste bedrijfsresultaten.

Het goed inzetten van change management vermindert weerstand van medewerkers op een goede manier en vergroot de kans dat het verandertraject succesvol wordt tot wel zes keer. Daarnaast wordt er met change management gebouwd aan de juiste verandercompetenties binnen de organisatie, wat voordelig is voor een toekomstig verandertraject.

Dankzij change management:

 • zorg je voor een groter draagvlak, zodat veranderingen ook toegepast en gedragen worden door medewerkers.
 • verhoog je de kans dat de doelstellingen voor het veranderproject sneller en succesvol gehaald worden.
 • voorkom je verandermoeheid, waardoor de transformatiekracht wordt vergroot.
 • zorg je ervoor dat men niet hervalt in oude gewoonten.
 • zal er minder kosten uitgegeven worden, doordat de veranderingen sneller en gemakkelijker doorgevoerd worden.
 • Te laat

Ongeacht over welk soort verandering het ook gaat (bedrijfsprocessen, werkwijze, digitalisering, ...), maak niet de fout om te laat met change management te starten, bijvoorbeeld pas op het moment dat je werknemers getraind moeten worden.

Wees open over de aankomende plannen, betrek bepaalde collega's bij het verbetertraject Zo kan men al wennen aan het idee van de verandering.

 • Geen of slechte communicatie

Vanaf het moment dat er met een veranderproject gestart wordt, is er meestal wel voldoende overleg tussen de projectmanagers van het project. Echter wordt er vaak onvoldoende met de overige collega's gecommuniceerd over de plannen. Communiceer op regelmatige basis over de verwachtingen, tijdlijn, ... en geef tussentijdse updates.

 • Te weinig de medewerkers betrekken

Aan de grondslag van veranderingen liggen meestal strategische redenen: verhoge efficiëntie, voordeel ten opzichte van concurrentie, verhoging klantentevredenheid, meer marge beogen, ... Het is de directie van een organisatie die de knoop doorhakt voor veranderingen, maar het zijn de medewerkers van een organisatie die ermee moeten omgaan om het project tot een succes te maken. Veranderingen doordrukken werkt niet. Betrek medewerkers uit alle lagen van de organisatie tijdens het hele traject: ze zijn allemaal stakeholders.

 • Te weinig aandacht voor de bedrijfscultuur

Veranderingen vergen soms ook een aanpassing aan de bedrijfscultuur. Het is dan ook belangrijk dat de medewerkers beseffen de verandering nodig is om succes en vooruitgang van de organisatie te ondersteunen. Door aandacht te besteden aan de mentaliteit, de mindset en de gedragingen van mensen kan de bedrijfscultuur transformeren waardoor het verandertraject meer kans op slagen heeft.

 • Gebrek aan empathie

Men mag niet de fout maken om geen begrip to tonen voor mensen die het moeilijk hebben met de verandering en weerstand bieden. Toon begrip en geef ze de juiste begeleiding om de verandering te accepteren en te begrijpen dat de nieuwe manier van werken een verbetering is.

Hoe zorg je voor succesvol change management?

Er zijn meerdere manieren om change management toe te passen, maar het Prosci-ADKAR model is het meest gebruikte change management model. Het richt zich op het veranderproces van individuen die in aanraking komen met veranderingen in een organisatie.

ADKAR is een acroniem voor:

 • AWARENESS of the need for change
 • DESIRE to support the change
 • KNOWLEDGE of how to change
 • ABILITY to demonstrate skills & behaviors
 • REINFORCEMENT to make the change stick
PCT

Er wordt gewerkt op volgende kritische succesfacturen om een transformatietraject succesvol te laten verlopen:

 • leiderschap/sponsorschap (strategie en richting van een project)
 • projectmanagement (de technische kant van een project)
 • change management (de menselijke kant van een project)
Hoe kunnen wij jou helpen?