Project info

  • Klant: AZ Alma
  • Timing: augustus - september 2018
  • Uitvoerder: Freestone & Ingenium
  • Locatie: Eeklo
Logo azalma
Quickscanalma

Opdracht

Aan Freestone en Ingenium, werden volgende vragen gesteld:

  • De ondersteuning van de aannemers inzake onderhoud zal aflopen. Wat kan AZ Alma zelf doen en wat wordt het best uitbesteed qua onderhoud?
  • Heeft AZ Alma de goede organisatie om te voorzien in het facilitair onderhoud van het gebouw?
  • Heeft AZ Alma de juiste tools en competenties hiervoor?

In een beperkte tijdspanne werd een eerste evaluatie gedaan van de huidige organisatie. Op basis hiervan is een strategie ontwikkeld voor de toekomstige organisatie inclusief een plan van aanpak voor het vervolg.

Freestone heeft het onderdeel organisatie en tools opgenomen en Ingenium het onderdeel onderhoud en energie.

De resultaten van de Quick Scan leidden tot: