Quickscanalma

Opdracht

Aan Freestone en Ingenium, werden volgende vragen gesteld:

  • De ondersteuning van de aannemers inzake onderhoud zal aflopen. Wat kan AZ Alma zelf doen en wat wordt het best uitbesteed qua onderhoud?
  • Heeft AZ Alma de goede organisatie om te voorzien in het facilitair onderhoud van het gebouw?
  • Heeft AZ Alma de juiste tools en competenties hiervoor?

Project info

  • Klant: AZ Alma
  • Timing: augustus - september 2018
  • Uitvoerder: Freestone & Ingenium
  • Locatie: Eeklo
Planvanaanpak alma

Aanpak

In een beperkte tijdspanne werd een eerste evaluatie gedaan van de huidige organisatie. Op basis hiervan is een strategie ontwikkeld voor de toekomstige organisatie inclusief een plan van aanpak voor het vervolg.

Freestone heeft het onderdeel organisatie en tools opgenomen en Ingenium het onderdeel onderhoud en energie.

Visualisatie sourcing strategie onderhoud
Visualisatie sourcing strategie onderhoud
Plan van aanpak vervolgtraject tool FM en onderhoud
Plan van aanpak vervolgtraject – tool FM en onderhoud
Plan van aanpak vervolgtraject organisatie
Plan van aanpak vervolgtraject – organisatie
Chart
Voorstel nieuw organogram voor de technische dienst
Logo azalma

Result

De resultaten van de Quick Scan leidden tot:

  • Een visie voor het onderhoud van het gebouw voor de komende 15 jaar;
  • Een visie rond de organisatie van het facilitair management, inclusief tools.