Agristo Home 1

Agristo zocht al een tijdje naar uitbreidingsmogelijkheden voor het hoofdkantoor en de productiesite. Omdat de hoofdzetel in Harelbeke niet verder uitgebreid kon worden, bouwt Agristo vandaag een nieuwe uitvalsbasis op de onlangs aangekochte productiesite in Wielsbeke. Freestone werd aangezocht om hiervoor een programma van eisen (PVE) en projectdefinitie op te stellen.

Agristo

Programma van Eisen (PVE)

Het doel van een Programma van Eisen (PVE) is om de functionele, ruimtelijke en kwalitatieve uitgangspunten van de opdracht uit te schrijven. Samen met de beeldvorming en het ambitieniveau vormt het de basis waarmee de architecten, studiebureaus en adviseurs aan de slag gaan. Concreet kijkt Freestone naar de projectgegevens en het wettelijk kader van de locatie. Eerst werden de mogelijkheden van de site geanalyseerd. Daarna bekeken we hoe we deze analyse konden vertalen naar een architecturale parel.

Het Programma van Eisen omvat ook alle regels, wensen en eisen met betrekking tot de werkplekinrichting. Concreet zal het hoofdkantoor van Agristo 251 werkplekken huisvesten en zal de productiesite plaats bieden aan 38 werkplekken.

PROJECTFICHE

  • Klant: Agristo

Toekomstgericht bouwen

Agristo voorziet een werkplek voor elke voltijdse medewerker. Bij de vertaling van het aantal werkplekken werd rekening gehouden met de verwachte groei van het bedrijf tot 2030. Ook voor na 2030 voorziet Agristo een enorm groeipotentieel tot 400 voltijdse medewerkers. Bij het ontwerp van de kantoorinrichting werd hier vandaag al rekening mee gehouden. Nu de bouw gestart is, ziet Freestone toe op de correcte uitvoering van het Programma van Eisen bij het architecturaal ontwerp en de concrete uitvoering.

Agristo

Meer weten over een Programma van Eisen?