Algemene gegevens project

  • Klant: RIZIV, FOD Volksgezondheid en FAGG
  • Periode: 06/2020 - 03/2021
  • Oppervlakte: 35.000 m²
  • Locatie: Brussel
Riziv-logo

Achtergrondinformatie

In 2015 voerde Freestone een masterplan analyse uit voor het RIZIV bestaande uit volgende onderdelen:

  1. Een totale analyse van de bestaande huisvestingssituatie van RIZIV
  2. De opmaak van een werkplekstrategie voor het RIZIV
  3. De opmaak van een architecturaal design
  4. Een technische analyse van de bestaande gebouwen
  5. De ontwikkeling van huisvestingsscenario's
  6. Ondersteuning op het gebied van change management en bedrijfscultuur

Op basis van deze analyse werd beslist om niet langer te blijven in de huidige gebouwen aan de Tervurenlaan maar op zoek te gaan naar een nieuw pand. In samenwerking met Freestone werd op zoek gegaan naar een nieuw pand, niet enkel voor het RIZIV maar in het kader van redesign van de gezondheidsadministraties ook voor de FOD Volksgezondheid en het FAGG. In de zomer van 2017 werd er besloten om de drie diensten te huisvesten in het Galilée gebouw in Brussel. Freestone begeleidde de aankoop, de inrichting gebaseerd op de filosofie van ‘New Way of Working en doorliep samen met de interne diensten van de administraties ook het change traject voor de medewerkers. De drie administraties gingen van een oppervlakte van +/- 80.000 m² voor 2.000 medewerkers naar 35.000 m² voor hetzelfde aantal medewerkers, en verhuisden op 1 maart 2021 naar het Galilée gebouw.

Opdrachtomschrijving

Deze opdracht betreft het onderhoud en de energieprestaties van het Galiléegebouw. Riziv is nu medeëigenaar van het Galiléegebouw, waardoor RIZIV het bestaande onderhoudscontract van Cofely zal overnemen van Belfius. Alvorens de overname van het onderhoudscontract te finaliseren, wenst RIZIV binnen deze opdracht een grondige analyse van het onderhoudscontract en een indicatie van mogelijke optimalisaties op vlak van contractmodaliteiten (SLA’s, rapportering, dashboards,…), prijs, inventaris van de installaties,… De uitkomst van deze opdracht is in eerste instantie een marktconform en performant onderhoudscontract te bekomen voor het beheer van het gebouw.

Daarnaast wilt RIZIV ondersteuning bij het opmaken van een lastenboek voor het bijplaatsen van meters (en eventueel een nieuw monitoring platform), zodanig dat ze voldoen aan de huidige EPB regelgeving. Deze maatregelen stellen de facilitaire organisatie in staat tot monitoring van het energiegebruik. Aan de hand van deze gegevens kunnen rapportages opgemaakt worden over de energieprestaties van het Galiléegebouw met het oog op optimalisaties.

RIZIV

Wilt u graag weten of wij jouw organisatie en bijhorend vastgoed ook kunnen ondersteunen?