Logos sodexo uza

Omschrijving van de opdracht

Deze conditiemeting heeft tot doel de realisatie van een beschrijvende en gedocumenteerde inventaris met reële weergave / status op datum van overname.

Het verslag van de conditiemeting moest dan ook een basisdocument vormen dat enerzijds kan dienen om mogelijke toekomstige discussies rond gebreken en/of defecten te ondersteunen en dat anderzijds het fundament vormt van hun toekomstig investeringsprogramma (nieuwe + continuïteitsinvesteringen).

Aanpak Freestone

De inspectie verliep volgens de methodiek vastgelegd in de ‘NEN2767 conditiemeting’, waarmee de technische staat van een gebouw of bouwdeel kan worden gemeten. Dankzij deze genormeerde aanpak kan men op uniforme wijze inspecteren en de technische staat op objectieve wijze in kaart brengen.

Resulaat

Sodexo case