De ploter 1

Concreet wenste de gemeente te weten of het interessant is om te kiezen voor:

  1. Behoud en verder onderhoud van de gebouwen;
  2. Volledige renovatie, met vernieuwde inrichting en ontsluiting;
  3. Afbraak en nieuwbouw binnen dit bouwblok of elders in de gemeente;
  4. Combinatie van gedeeltelijke renovatie en nieuwbouw.


De doorlichting hield een ruimtelijke, technische en organisatorische analyse in van de verschillende gebouwen. Nadien werden de vier ruimtelijke scenario’s uitgewerkt en financieel doorgerekend. Tot slot werd via een gewogen vergelijking het voorkeursscenario gekozen.

PROJECTFICHE

  • Klant: Gemeente Ternat
  • Timing: mei - juli 2019
  • Projectomschrijving: Doorlichting bouwblok CC De Ploter
Ternat 3