Projectgegevens

  • Klant: ConnectImmo
  • Locatie: Schaarbeek
  • Opdracht: Conditiemeting, meerjarenonderhoudsplanning en implementatie O-prognose
  • Periode: 09/2018 - 06/2020
  • Oppervlakte: 313.366 m² (38 sites)
Logo Connectimmo

Opdrachtomschrijving

ConnectImmo, vastgoedfiliaal van Proximus NV van publiek recht, schakelt Freestone in voor het uitvoeren van conditiemetingen van een 40-tal gebouwen verspreid over 38 sites, alsook het gebouw van de ‘proximustorens’ gelegen te Brussel. De sites liggen verspreid over België, in 2018 werden 25 sites geïnspecteerd en opgeleverd, in 2019 kent deze opdracht een vervolg waarbij nog eens 13 extra sites werden geïnspecteerd. De rapporten bedoeld voor de Franstalige sites werden in het Frans opgeleverd.

Voor de proximustorens en antenne werden drones ingeschakeld om de gevels te inspecteren, alsook de metalen mastconstructie.

De resultaten van de conditiemetingen zijn verwerkt in O-prognose. O-prognose maakt het mogelijk om de conditie van de gebouwen duidelijk te rapporteren en om op basis hiervan een meerjarenonderhoudsplanning op te maken.

Proximus