PROJECTFICHE

  • Klant: Stad Geel
  • Periode: December 2017
  • Projectomschrijving: Conditiemeting volgens de NEN 2767

De dienst Patrimonium van Stad Geel wenste inzicht te verwerven in de staat van haar gebouwen in Werft 20 te Geel en verzocht Freestone Advisory om een conditiemeting volgens de NEN 2767.

De opdracht bestond uit de conditiemeting van de opgegeven gebouwen voor bouw- en installatiedelen, het opstellen van onderhoudsbehoeften en de opmaak van een meerjarenonderhoudsplan en -begroting.

Om de conditiemeting op objectieve en eenduidige wijze uit te voeren, maakt Freestone Advisory gebruik van de methode NEN2767. Volgens deze norm krijgen de onderdelen niet enkel een conditiescore toebedeeld, ze worden ook beoordeeld op risico. De inspecteurs beheersen niet enkel de NEN2767 methodiek, ze beschikken ook over een gedetailleerde materialenkennis die hen in staat stelt om gebreken en oorzaken van gebreken en bouwfouten te detecteren. Daarnaast hebben ze inzicht in veroudering van elementen en een brede kennis van levensduren.

Geel

Freestone Advisory onderscheidt zich bovendien door kennis van de BOEI-methode waarbij er advies verleend wordt omtrent de energiehuishouding van de onderzochte elementen.

Naast de traditionele conditiemeting en BOEI-inspecties moest Freestone Advisory ook een grondige screening uitvoeren van de conformiteit met de wet en regelgeving op het gebied van wettelijke keuringen en onderhoud.

We gingen met Freestone Advisory in zee voor een pilootproject van 5 gebouwen maar zagen al gauw in dat we dankzij de expertise en vakkundigheid van de inspecteurs de pilootomgeving konden uitbreiden. We beschikken nu over een uitgebreid meerjarenonderhoudsplan waarmee we toekomstige investeringen en onderhoudsbehoeften kunnen plannen en budgetteren. Erwin Van Damme - Expert Gebouwbeheer Energie - Diensthoofd Patrimonium Stad Geel

Ook klaar voor een conditiemeting?